LEED Generální dodavatelé Vezměte vedení

Pokrok a rozvoj udržují naši ekonomiku a stále rostoucí počet obyvatel; nicméně, oni berou mýtné na životní prostředí. S cílem omezit environmentální dopady rozvoje vytvořila Rada Spojených států zelených budov LEED: Vedení v energetice a environmentálním designu. LEED je systém hodnocení zelených budov pro stavební firmy a generální dodavatele. Existuje několik důvodů, proč chcete pracovat s generálním dodavatelem, který následuje LEED.

Za prvé, LEED nabízí komplexní přístup k zelené konstrukci. V zájmu podpory udržitelnosti musí dodavatelé zvážit návrh, stavbu a provoz budov; LEED poskytuje dodavatelům nástroje potřebné k dosažení tohoto cíle. Existuje pět hlavních oblastí, které LEED uznává za klíčové pro lidské a environmentální zdraví: vnitřní kvalita životního prostředí, energetická účinnost, ochrana vody, výběr materiálů a udržitelný rozvoj lokality. Proč je tedy LEED nebo zelená konstrukce tak důležitá? Kvůli velkému množství využívání půdy, spotřebě energie a vody a budovách na úpravu vzduchu a atmosféry, EPA vidí snížení spotřeby stavebních přírodních zdrojů a množství znečištění, které vydávají jako rozhodující pro budoucí udržitelnost. Dopad budov na životní prostředí je často podceňován a špatně řešen. Na druhé straně jsou náklady na zelené budovy často přeceňovány, čímž se dodavatelé odvracejí. Zatímco náklady na začátek mohou být dražší než ne-zelená budova, náklady na životnost jsou obecně mnohem levnější kvůli efektivitě budovy. Dodává váš generální dodavatel LEED? Vědění by mohlo znamenat velký rozdíl.fukane izolacie