LEED Generálny dodávatelia Vezmite vedenie

Pokrok a rozvoj podporujú naše hospodárstvo a stále rastúci počet obyvateľov; ale vyberajú mýto na životnom prostredí. S cieľom obmedziť vplyv rozvoja na životné prostredie vytvorila Rada pre zelené budovy v Spojených štátoch LEED: Vedenie v oblasti energetiky a environmentálneho dizajnu. LEED je systém hodnotenia zelených budov pre stavebné firmy a generálnych dodávateľov, ktorí majú nasledovať. Existuje niekoľko dôvodov, prečo chcete pracovať s generálnym dodávateľom, ktorý nasleduje LEED.

Po prvé, LEED ponúka komplexný prístup k zelenej konštrukcii. Na podporu trvalej udržateľnosti musia dodávatelia zvážiť návrh, stavbu a prevádzku budov; LEED poskytuje dodávateľom nástroje potrebné na dosiahnutie tohto cieľa. Existuje päť hlavných oblastí, ktoré LEED považuje za kľúčové pre zdravie ľudí a životného prostredia: kvalita vnútorného prostredia, energetická účinnosť, ochrana vody, výber materiálov a trvalo udržateľný rozvoj lokality. Prečo je LEED alebo zelená konštrukcia tak dôležitá? Kvôli veľkému množstvu využívania pôdy, spotrebe energie a vody a budovách na úpravu ovzdušia a ovzdušia, EPA vidí zníženie spotreby prírodných zdrojov a množstvo znečistenia, ktoré vydávajú ako kritické pre budúcu udržateľnosť. Vplyv budov na životné prostredie je často podceňovaný a zle riešený. Na druhej strane, náklady na zelenú budovu sú často preceňované, čím sa dodávatelia vzdajú. Zatiaľ čo náklady vopred môžu byť drahšie ako ne-zelená budova, náklady na životnosť sú zvyčajne oveľa lacnejšie kvôli efektívnosti budovy. Spravuje váš generálny dodávateľ LEED? Vedieť by mohlo mať všetok rozdiel.striekane izolacie